Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) houdt al uw medische gegevens bij in één digitaal dossier; het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het voordeel van het EPD is dat uw medische informatie altijd kan worden ingezien door JBZ-zorgprofessionals met wie u een behandelrelatie heeft. Uw behandelaar heeft hierdoor een beter totaaloverzicht van uw zorg in het ziekenhuis. Het EPD vervangt uw papieren dossier.


Welke gegevens staan in het EPD?

Alle medische gegevens die het Jeroen Bosch Ziekenhuis over u verzamelt, komen in het EPD.

 

Wat is het voordeel van het EPD?

Het elektronisch vastleggen van uw gegevens verhoogt de veiligheid en kwaliteit van uw zorg. Zorgverleners binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen snel en op een betrouwbare wijze over uw actuele gegevens beschikken. Doordat uw medische gegevens digitaal beschikbaar zijn, zijn deze voor al uw behandelaars altijd op iedere computer in het ziekenhuis in te zien. Gegevens die eenmaal zijn geregistreerd, worden op meerdere afdelingen gebruikt. Denk aan uitslagen van onderzoeken, uw medicatieoverzicht, of eventuele allergieën.

 

Géén landelijk dossier

Met het EPD brengen we alle medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde gegevens samen in één dossier dat digitaal toegankelijk is. Het is een dossier dat alleen gaat over uw zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het is dus geen landelijk patiëntendossier.

 

Heeft een externe zorgverlener toegang tot mijn EPD?

De externe zorgverlener heeft geen toegang tot uw EPD. Wel kan de externe zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, met uw toestemming, een deel van uw medische gegevens inzien. Dit kan via het zorgverlenersportaal.

 

Mag het JBZ mijn patiëntengegevens opslaan in het EPD?

De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd. Als zorgverlener is het Jeroen Bosch Ziekenhuis op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om medische patiëntendossiers bij te houden. Dat mag ook digitaal. Bent u het hier niet mee eens? Op deze pagina vindt u meer informatie.

 

Hoe lang worden gegevens in het EPD bewaard?

Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na de laatste behandeling. Het JBZ kiest er echter voor om dossiers niet te vernietigen. U kunt natuurlijk altijd een verzoek indienen via de afdeling Juridische Zaken/Inzage recht als u uw medische gegevens wilt laten vernietigen. Uw arts zal uw verzoek beoordelen en neemt samen met Juridische Zaken hierover een besluit.

 

Wat is er gebeurd er met mijn papieren dossier?

De gegevens uit uw papieren dossier zijn digitaal vastgelegd en altijd oproepbaar.

 

<< Vorige pagina


Inhoudsopgave

Zoeken

Print