Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Tarieven

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling?

Op www.dezorgnota.nl vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg. Deze landelijke website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

U vindt hier een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft:

- gecontracteerde zorgverzekeraars 2018

- gecontracteerde zorgverzekeraars 2017

 

Het ziekenhuis is echter niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Bekijkt u daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

 

De kosten van een behandeling worden niet altijd (helemaal) vergoed!

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet zich volgens de wet verzekeren tegen ziektekosten. Veel onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Ze zitten in de basisverzekering, die voor alle patiënten hetzelfde is. Maar niet alle zorg wordt (volledig) vergoed.

 

Het is mogelijk dat u een naturapolis of budgetpolis heeft afgesloten, waarbij uw zorgverzekeraar de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet of slechts deels vergoedt.

 

Ook worden sommige behandelingen alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Voor zorg die valt onder uw aanvullende verzekering krijgt u zelf de rekening van het ziekenhuis. U kunt deze rekening vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

De tarieven die het Jeroen Bosch Ziekenhuis in rekening brengt als u niet verzekerd bent, vindt u hier.

 

Hoeveel kost mijn behandeling? 

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

 

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het ziekenhuis brengt het tarief van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

 

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige maanden duren voordat de factuur wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.

 

Op 24 juni 2016 voert het Jeroen Bosch Ziekenhuis het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen die het ziekenhuis verstuurd. Heeft u in de eerste helft van 2016 zorg ontvangen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Dan wordt de factuur hiervoor pas in de tweede helft van 2016 verstuurd.


Altijd een verwijsbrief nodig

Ziekenhuiszorg is tweedelijns zorg. Dat betekent dat een verwijzing door een (huis)arts noodzakelijk is. Dit kan ook een arts uit een ander ziekenhuis zijn of de verloskundige. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering, kunnen wij de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

 

Een consult op afstand (telefonisch consult of e-consult)

Sinds 1 januari 2018 mogen ziekenhuizen ook een telefonische afspraak en e-consult via MijnJBZ met uw (verpleegkundig) specialist, in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Dit mag als de telefonische afspraak of het e-consult in de plaats komt van een herhaalafspraak bij de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis. Belt of mailt u zelf naar uw (verpleegkundig) specialist met een vraag over uw behandeling? En is het telefoontje of mailtje in tijd en inhoud gelijk aan een herhaalafspraak op de polikliniek? Dan kan dit ook in rekening worden gebracht. Deze rekening telt mee voor uw eigen risico.


Contracten met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars maken afspraken met ziekenhuizen welke zorg zij inkopen en voor welke prijs. Controleer uw zorgpolis of uw zorgverzekeraar beperkingen heeft in de keuze van uw ziekenhuis. Bekijk hier met welke zorgverzekeraars het Jeroen Bosch Ziekenhuis contracten heeft gesloten over de te leveren zorg.

 

Tarieven

Voor de (kleine) zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten of voor niet verzekerde zorg, geldt de volgende prijslijst.

 

Tarieven fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Diëtetiek en Fysiotherapie leveren zorg aan patiënten tijdens hun ziekenhuisopname. De zorg tijdens uw opname maakt deel uit van een DBC Zorgproduct. Ook wanneer u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. De prijs van de zorg na uw opname is afhankelijk van uw verzekering.

 

Tarieven diagnostische onderzoeken

Heeft de huisarts of verloskundige u verwezen naar het ziekenhuis voor een onderzoek? Dan vindt u hier de meest actuele tarieven van de verschillende onderzoeken.

 

Vragen over de factuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

Neem dan contact op met de afdeling Facturatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

  • per e-mail: facturatie@jbz.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer en de geboortedatum van de patiënt).
  • telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur, telefoonnummer (073) 553 85 00.

 

Betalingsvoorwaarden

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis hanteert betalingsvoorwaarden waaraan patiënten moeten voldoen.

 

Betalingsregeling

Het is natuurlijk altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt contact opnemen met de debiteurenadministratie over de mogelijkheden hieromtrent.

  • per e-mail: debiteuren@jbz.nl
  • telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 12.00 uur, telefoonnummer (073) 553 85 00.

 

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?

Als u niet verzekerd bent voor zorgkosten komen de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis voor uw eigen rekening. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vraagt u dan een voorschot van € 250,00 te betalen. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen. Pas als dit voorschot is voldaan ontvangt u een geldige patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarmee u zich kunt melden op de polikliniek. Het voorschot dat u heeft betaald, wordt verrekend met de factuur die u na behandeling ontvangt. Zijn de kosten van uw behandeling lager dan €250,00 dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Zijn de kosten hoger, dan moet het verschil bijbetalen, binnen de daarvoor geldende termijn.

 

Patiënt uit het buitenland

 

Patiënten uit het buitenland met een geldige European Health Insurance Card (uit EEG-landen en Australië) of een E111 formulier (uit niet EEG-landen) hoeven geen voorschot te betalen. De EHIC of het E111-formulier kan de patiënt aanvragen bij de eigen verzekeringsmaatschappij in het land van herkomst.

 

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft geen contract met het Zorginstituut (voorheen College voor Zorgverzekeringen: CVZ) voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (uitgeprocedeerde asielzoekers). Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die medische zorg nodig hebben, kunnen hiervoor een afspraak maken bij een van de ziekenhuizen waarmee het Zorginstituut wél een contract heeft. In deze regio zijn dat:

- Ziekenhuis Bernhoven in Uden

- Amphia Ziekenhuis in Breda

- Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg

- Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteurenadministratie, telefoonnummer (073) 553 85 00.


Zie ook

Patiëntenfolders

Zoeken

Lees voorLees voor | Print