Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Gegevens delen

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Wilt u dat bijvoorbeeld uw huisarts uw medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan opvragen? Dan moet u het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen.

 

Waarom toestemming?

Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van het ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.


Wie kunnen inzage krijgen?

De zorgverleners in de regio die met uw toestemming uw medische gegevens in het JBZ kunnen inzien, zijn:


  • uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk)
  • specialist ouderengeneeskunde (SO)
  • arts verstandelijk gehandicapten (AVG)

 

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Ook de waarnemend huisarts op de huisartsenpost.


Dossiers van psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld.

 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw keuze doorgeven via MijnJBZ. Dit is een beveiligde website waarmee u een deel van uw medische gegevens uit het EPD kunt inzien. Log in op MijnJBZ met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Het is vereist dat uw DigiD is uitgebreid met de sms-controle. Ga naar ‘Mijn gegevens’. Vervolgens klikt u op ‘Mijn instellingen'. Hier kunt u uw keuze registreren.

 

U kunt uw keuze ook persoonlijk doorgeven in het JBZ. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie. U vindt deze afdeling aan de Boulevard, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0). Op de buitenlocaties kunt u hiervoor terecht bij de receptie. U kunt dit niet door een ander (familielid, bekende) laten doen. U heeft altijd uw geldig legitimatiebewijs en patiëntenpas nodig om toestemming te geven. Natuurlijk kunt u ook aangeven dat u het JBZ géén toestemming geeft om uw medische gegevens te delen.

 

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?

Als u geen toestemming geeft aan het JBZ om uw gegevens te delen, dan kunnen zorgverleners uit de regio de volgende gegevens niet actief opvragen:

 
  • Medicijnen en allergieën bekend in JBZ.
  • Uitslagen laboratoriumonderzoeken die niet door uw huisarts zijn aangevraagd.
  • Overzicht van opnames en afspraken in het JBZ.
  • Verwijzingen huisarts naar JBZ.
  • Behandelbeperking en wilsbeschikking bekend in JBZ.
  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).

 

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders of de medische gegevens gedeeld mogen worden met externe zorgverleners. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar maken deze keuze samen met de ouders. Vanaf 16 jaar maakt het kind zelfstandig de keuze om de medische gegevens wel of niet te delen.

Verstandelijk beperkten

Wilt u het JBZ toestemming geven om de medische gegevens van uw verstandelijk beperkte cliënt te delen? Klikt u dan hier.


Wilt u uw keuze wijzigen?
Wij registreren uw keuze in uw EPD. U kunt uw keuze altijd wijzigen. Dit kan via MijnJBZ, of bij de afdeling Patiëntenregistratie (gebouw B, verdieping 0). Neem een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee.

 

Let op: ook andere zorgverleners, zoals uw apotheek, houden medische gegevens van u bij in een eigen dossier. Ook zij vragen u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

 

<< Vorige pagina


Afbeelding van vinkje met tekst

Inhoudsopgave

Zoeken

Print