Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen. De wet schrijft namelijk voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Uw toestemming kunt u geven bij de afdeling Patiëntenregistratie of registreren via MijnJBZ.

 

Waarom toestemming geven?

Als uw zorgverlener direct inzage heeft in uw medische gegevens van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.

 

Wie kunnen inzage krijgen?

Tot 1 oktober 2018 was het alleen voor uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk), specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten mogelijk om uw medische gegevens in het JBZ in te zien. Misschien gaf u ons hiervoor al toestemming.

 

In uw belang hebben wij de mogelijkheid om uw gegevens te delen uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen we ook andere zorgverleners buiten het JBZ elektronisch inzage in uw medische gegevens geven. Deze andere zorgverleners van buiten het JBZ kunnen uw gegevens alleen inzien als:

  • De organisatie waar deze zorgverlener werkt (bijvoorbeeld een ander ziekenhuis), een overeenkomst hiervoor heeft afgesloten met het JBZ.
  • U ons eerder al toestemming gaf om uw gegevens te delen, of als u ons daar nu toestemming voor geeft.

 

Zorgverleners mogen uw gegevens in het JBZ alleen inzien als zij een behandelrelatie met u hebben én als het nodig is voor uw behandeling. Dossiers van psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. Zorgverzekeraars en bedrijfsartsen hebben géén inzage in de gegevens.

 

Steeds meer zorgverleners sluiten zich aan om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen. Een actueel overzicht van de organisaties en zorgverleners waarmee we uw gegevens kunnen delen en om welke gegevens het gaat, vindt u hier.

 

Wat gebeurt er als ik géén toestemming geef?

Als u er voor kiest om géén toestemming te geven, deelt het JBZ uw gegevens met geen enkele externe zorgverlener. Ook niet in het geval van een noodsituatie!

 

Hoe kan het JBZ uw medische gegevens delen?

Het JBZ maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen. Zorgverleners mogen – alleen met uw toestemming - uw gegevens beschikbaar stellen via deze systemen:

  • Het zorgverlenersportaal. Via dit systeem kunnen uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten uw medische gegevens in het JBZ inzien.
  • Het uitwisselplatform. Via dit systeem kan het JBZ uw medische gegevens, waaronder uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens uitwisselen met andere zorgverleners. 
  • Voor het delen van medische gegevens via deze 2 systemen is het JBZ verantwoordelijk.

In de loop van 2019 kan het JBZ ook medicatiegegevens en gegevens over allergieën uitwisselen met apotheken. Deze uitwisseling verloopt via het Landelijk SchakelPunt (LSP)

 

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende uitwisselingssystemen.

 

Hoe geeft u uw keuze door of wijzigt u uw keuze?

Er zijn 2 mogelijkheden om aan ons door te geven of u toestemming geeft of niet, of om uw keuze te wijzigen:

 

  1. U kunt uw keuze zelf aangeven in MijnJBZ. Dit is een beveiligde website waarop u een deel van uw medische gegevens kunt inzien. U logt in op MijnJBZ met uw DigiD met sms-code. Ga in MijnJBZ naar ‘Mijn gegevens’ en vervolgens naar ‘Mijn instellingen’. Zie voor meer informatie www.mijnjbz.nl.
  2. U kunt uw keuze persoonlijk doorgeven in het JBZ. Bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard) vraagt de medewerker of u toestemming geeft voor gegevensuitwisseling, of u geeft het zelf aan hen door. Om uw keuze te registreren moet u een geldig legitimatiebewijs tonen. U kunt uw keuze niet door een ander laten registreren of wijzigen, tenzij deze persoon uw wettelijke vertegenwoordiger is.

 

Hoe lang is mijn toestemming geldig?

Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via MijnJBZ of bij de afdeling Patiëntenregistratie (Gebouw B, Verdieping 0, op de Boulevard).

 

Heeft u een vraag over het delen en uitwisselen van medische gegevens?

Kijk bij de veelgestelde vragen of u daar het antwoord vindt op uw vraag.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk MijnJBZ: mijnjbz@jbz.nl of (073) 553 3400 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur).

 

U kunt ook binnenlopen bij het Voorlichtingscentrum op de Boulevard (geopend op werkdagen van 9.00 – 16.30 uur).

 

 

<< Vorige pagina


Afbeelding van vinkje met tekst

Inhoudsopgave

Zoeken

Print