Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Gegevens delen

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Wilt u dat bijvoorbeeld uw huisarts uw medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) altijd kan opvragen? Dan moet u het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen.

 

Waarom toestemming?
Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van het ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.

Wie kunnen inzage krijgen?

De zorgverleners in de regio die met uw toestemming uw medische gegevens in het JBZ kunnen inzien, zijn:

  • uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk)
  • specialist ouderengeneeskunde (SO)
  • arts verstandelijk gehandicapten (AVG)

 

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Ook de waarnemend huisarts op de huisartsenpost.


Dossiers van psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld.

 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw keuze doorgeven via MijnJBZ. Dit is een beveiligde website waarmee u een deel van uw medische gegevens uit het EPD kunt inzien. Ga in MijnJBZ naar ‘Mijn gegevens’, en vervolgens naar ‘Mijn instellingen’.

 

U kunt uw keuze ook persoonlijk doorgeven in het JBZ. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie (gebouw B, verdieping 0, ontvangst 2) of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. U kunt dit niet door een ander (familielid, bekende) laten doen. U heeft altijd uw geldig legitimatiebewijs en patiëntenpas nodig om toestemming te geven. Natuurlijk kunt u ook aangeven dat u het JBZ géén toestemming geeft om uw medische gegevens te delen.

 

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?
Als u geen toestemming geeft aan het JBZ om uw gegevens te delen, dan kunnen zorgverleners uit de regio de volgende gegevens niet actief opvragen:

  • Medicijnen en allergieën bekend in JBZ.
  • Uitslagen van laboratoriumonderzoeken die niet door uw huisarts zijn aangevraagd.
  • Overzicht van opnames en afspraken in het JBZ.
  • Verwijzingen huisarts naar JBZ.
  • Behandelbeperking en wilsbeschikking bekend in JBZ.
  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).

 

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de beide ouders toestemming moeten geven. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven samen met de ouders toestemming.


Wilt u uw keuze wijzigen?

Wij registreren uw keuze in uw EPD. U kunt uw keuze altijd wijzigen. Dit kan via MijnJBZ, bij de polikliniek waar u onder behandeling bent of bij de afdeling Patiëntenregistratie. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee.

 

<< Vorige paginaZie verder:

Afbeelding van vinkje met tekst

Zoeken

Lees voorLees voor | Print